call emergency
Mysuru District Police
Mysuru District Police
Mysuru District Police
Mysuru District Police
Mysuru District Police
Mysuru District Police
Mysuru District Police
Mysuru District Police

Reports

 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ,ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ,
ಸರ್ಕಲ್ , ಹೈದರ್ ಅಲಿ ರಸ್ತೆ
ಜಲಪುರಿ , ಮೈಸೂರು , ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಪಿನ್: 570019

 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ : 100, 0821-2418612

 ಇಮೇಲ್ : mysurudistrictpolice@gmail.com

© ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ತಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಜ್®